این طرح بندی سه ستونه با محتوا است که در سمت راست نمایش داده می شود که بیشتر برای سایتهای وبلاک مناسب است. در ستون چپ، می توانید ماژولی با اطلاعاتی برای محتوای اصلی قرار دهید. عرض ستون های کناری از طریق پارامترهای قالب به سادگی قابل تغییر است.

همه موقعیت ماژول ها را ببینید